A+
A-
Niedziela 10.12.2023

Zakres Działalności

Celem działalności Spółki jest wykonywanie usług w ogólnym interesie gospodarczym dla realizacji zadań Gminy Miasta Gdańska w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w szczególności w przedmiocie gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach prowadzonej działalności Spółka realizuje zadania użyteczności publicznej polegające na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.

 

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

 

37.00.Z             Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

38.11.Z             Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;

38.12.Z             Zbieranie odpadów niebezpiecznych;

38.21.Z             Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;

38.22.Z             Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;

38.32.Z             Odzysk surowców z materiałów segregowanych;

39.00.Z             Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;

49.41.Z             Transport drogowy towarów;

52.10.B             Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

68.20.Z             Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

73.20.Z             Badanie rynku i opinii publicznej;

77.12.Z             Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdówsamochodowych z wyłączeniem motocykli;

77.39.Z             Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

81.10.Z             Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;

81.21.Z             Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

81.22.Z             Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

81.29.Z             Pozostałe sprzątanie;

81.30.Z             Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

82.30.Z             Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

84.12.Z             Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych;

85.59.B             Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.60.Z             Działalność wspomagająca edukację;

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Odpowiadający za treść: GUK
Wprowadził informację: GUK
Data wytworzenia informacji: 02.06.2017
Data udostępnienia informacji: 26.09.2023
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 3096
Edytował: GUK
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
26.09.2023
10:58:22
edycja
GUK
Zakres Działalności
16.04.2019
09:56:28
edycja
GUK
Zakres Działalności
16.04.2019
09:56:19
edycja
GUK
Zakres Działalności
07.03.2019
08:58:40
edycja
GUK
Zakres Działaności
02.06.2017
10:54:25
edycja
GUK
Zakres Działaności
02.06.2017
10:53:48
edycja
GUK
Zakres Działaności
02.06.2017
10:53:18
dodanie
GUK
Zakres Działaności