A+
A-
Niedziela 10.12.2023

Zasady udostępniania informacji

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe, wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składania pisemnego wniosku.
 

Wnioski należy kierować na adres spółki:

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ul. Konna 35

80-174 Otomin

 

lub drogą elektroniczną:

biuro@guk.gda.pl

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Odpowiadający za treść: GUK
Wprowadził informację: GUK
Data wytworzenia informacji: 15.04.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń:
Edytował: GUK
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
15.04.2019
08:56:13
edycja
GUK
Udostępnianie informacji
15.04.2019
08:53:32
edycja
GUK
Udostępnianie informacji
15.04.2019
08:53:20
edycja
GUK
Udostępnianie informacji
15.04.2019
08:52:53
edycja
GUK
Udostępnianie informacji