A+
A-
Czwartek 18.08.2022

Struktura Organizacyjna

Właścicielem spółki Gdańskie Usługi Komunalne jest w całości Gmina Miasta Gdańska.

 

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki.

 

Rada Nadzorcza:

Emilia Kosińska, Przewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Leszek Bonna, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Jacek Skarbek, Sekretarz Rady Nadzorczej, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Skwierawski

Marcin Bonisławski

 

Zarząd Spółki:    

Bartosz Piotrusiewicz, Prezes Zarządu

Janusz Kupcewicz - Szwoch, Wiceprezes Zarządu

     

Komórki organizacyjne w Spółce pogrupowane są w piony organizacyjne:

Pion Księgowo - Kadrowy               

Pion Zarządu                                    

Pion Operacyjny     

  

Strukturę komórek wchodzących w skład Pionu Księgowo-Kadrowego tworzą:

§  Główny Księgowy, 

§  Księgowa,

§  Specjalista ds. kadr i płac, 

 

 

Pionem Księgowo-Kadrowym kieruje Główny Księgowy, który nadzoruje pracę komórek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych.

 

Strukturę komórek wchodzących w skład Pionu Zarządu tworzą:

§  Główny Specjalista ds. rozliczeń projektów i zamówień publicznych

 

§  Doradca Zarządu,

§  Pracownik administracyjny, 

§  IOD, iod@guk.gda.pl

§  Komórka ds. utrzymania czystości

§  Komórka ds. działań PR, marketingowych, komunikacji

§  Komórka ds. nadzoru nad systemem komputerowym

§  Komórka ds. BHP

§  Komórka ds. obsługi prawnej

 

Strukturę komórek wchodzących w skład Pionu Operacyjnego tworzą:

§  Wiceprezes Zarządu, 

§  Komórka ds. nadzoru nad systemem elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzania odbioru odpadów komunalnych

§  Główny Specjalista ds. ochrony środowiska, 

§  Z-ca Dyrektora ds. Logistyki, 

§  Dyspozytor transportu samochodowego

 

Ø  Dział Odbioru Odpadów

  •   Kierowca samochodu ciężarowego
  •   Ładowacz nieczystości stałych / Pracownik  selektywnej zbiórki

§ Dyspozytor techniczny

Ø  Dział pomocniczy

  •   Mechanik samochodów ciężarowych
  •   Pracownik magazynowo gospodarczy

Pionem Operacyjnym kieruje Wiceprezes Zarządu, który nadzoruje pracę komórek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych, dodatkowo nad częścią logistyczną: Dyspozytorami, Działem transportu odpadów i Działem pomocniczym nadzór sprawuje z-ca dyrektora ds. logistyki

 

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Odpowiadający za treść: GUK
Wprowadził informację: GUK
Data wytworzenia informacji: 02.06.2017
Data udostępnienia informacji: 27.04.2022
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 4296
Edytował: GUK
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
27.04.2022
14:19:12
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
10.09.2021
14:35:02
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
24.02.2021
11:25:53
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
24.02.2021
11:05:34
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
24.02.2021
10:53:39
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
24.02.2021
10:34:09
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
22.01.2020
08:22:20
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
12.04.2019
13:42:46
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
12.04.2019
13:42:21
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
12.04.2019
13:41:11
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
12.04.2019
13:40:50
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
12.04.2019
13:38:04
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
12.04.2019
12:41:09
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
02.03.2018
14:21:00
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
15:30:05
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
15:29:59
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
15:29:41
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
15:29:27
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
15:29:09
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
15:29:00
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
15:17:52
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
15:17:30
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
15:17:11
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
15:16:33
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
15:12:53
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
15:12:06
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
14:58:47
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
06.06.2017
14:55:56
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
02.06.2017
10:57:25
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
02.06.2017
10:56:11
edycja
GUK
Struktura Organizacyjna
02.06.2017
10:55:09
dodanie
GUK
Struktura Organizacyjna