A+
A-
Czwartek 18.08.2022
Jesteś tutaj:

Majątek

 

Zestawienie pozycji majątku:

 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021
Wartość netto majątku trwałego 1 080 193,03 zł 19 190 687,79 zł 17 178 108,58 zł 21 707 901,92 zł 18 361 843,26 zł
Wynik finansowy netto -1 546 501,51 zł 654 388,18 zł 56 718,65 zł 166 522,33 zł 418 628,49 zł.
Stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów 1 608 950,35 zł - zł - zł 426 000,00 zł 426 000,00 zł
Otrzymana pomoc publiczna w tym:          
podwyższenie kapitalu przez Gminę Miasta Gdańska 15 000 000,00 zł 6 205 000,00 zł - zł - zł - zł
dofinansowanie do szkoleń 1 440,00 zł 19 712,00 zł - zł - zł - zł

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Odpowiadający za treść: GUK
Wprowadził informację: GUK
Data wytworzenia informacji: 02.06.2017
Data udostępnienia informacji: 27.04.2022
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 2371
Edytował: GUK
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
27.04.2022
14:59:20
edycja
GUK
Majątek
27.04.2022
14:59:08
edycja
GUK
Majątek
10.09.2021
14:29:04
edycja
GUK
Majątek
10.09.2021
14:29:01
edycja
GUK
Majątek
24.02.2021
12:19:36
edycja
GUK
Majątek
16.04.2019
08:36:23
edycja
GUK
Majątek
16.04.2019
08:35:54
edycja
GUK
Majątek
16.04.2019
08:33:49
edycja
GUK
Majątek
16.04.2019
08:33:42
edycja
GUK
Majątek
12.03.2019
12:22:40
edycja
GUK
Majątek
12.03.2019
12:22:29
edycja
GUK
Majątek
06.06.2017
11:13:46
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
11:13:08
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
11:12:36
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
11:08:00
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
11:07:06
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
11:06:17
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
11:05:34
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
10:59:45
dodanie
GUK
Majątek