A+
A-
Niedziela 10.12.2023
Jesteś tutaj:

Majątek

 

Zestawienie pozycji majątku:

 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022
Wartość netto majątku trwałego 19 190 687,79 zł 17 178 108,58 zł 21 707 901,92 zł 18 361 843,26 zł 25 883 602,50 zł
Wynik finansowy netto 654 388,18 zł 56 718,65 zł 166 522,33 zł 418 628,49 zł. 338 675,42 zł
Stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów - zł - zł 426 000,00 zł 426 000,00 zł 426 000,00 zł
Otrzymana pomoc publiczna w tym:          
podwyższenie kapitalu przez Gminę Miasta Gdańska 6 205 000,00 zł - zł - zł - zł - zł
dofinansowanie do szkoleń 19 712,00 zł - zł - zł - zł - zł

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Odpowiadający za treść: GUK
Wprowadził informację: GUK
Data wytworzenia informacji: 02.06.2017
Data udostępnienia informacji: 26.09.2023
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 2816
Edytował: GUK
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
26.09.2023
09:08:10
edycja
GUK
Majątek
26.09.2023
09:07:51
edycja
GUK
Majątek
26.09.2023
09:07:34
edycja
GUK
Majątek
27.04.2022
14:59:20
edycja
GUK
Majątek
27.04.2022
14:59:08
edycja
GUK
Majątek
10.09.2021
14:29:04
edycja
GUK
Majątek
10.09.2021
14:29:01
edycja
GUK
Majątek
24.02.2021
12:19:36
edycja
GUK
Majątek
16.04.2019
08:36:23
edycja
GUK
Majątek
16.04.2019
08:35:54
edycja
GUK
Majątek
16.04.2019
08:33:49
edycja
GUK
Majątek
16.04.2019
08:33:42
edycja
GUK
Majątek
12.03.2019
12:22:40
edycja
GUK
Majątek
12.03.2019
12:22:29
edycja
GUK
Majątek
06.06.2017
11:13:46
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
11:13:08
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
11:12:36
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
11:08:00
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
11:07:06
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
11:06:17
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
11:05:34
edycja
GUK
Majątek
02.06.2017
10:59:45
dodanie
GUK
Majątek