A+
A-
Niedziela 10.12.2023
Jesteś tutaj:

Forma Prawna

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego powołaną przez Gminę Miasta Gdańsk Aktem Założycielskim z dnia 21.08.2008 r. (akt założycielski podlegał kilkukrotnym zmianom, ostatnia zmiana została dokonana w formie aktu notarialnego, przez Notariusza Piotra Langowskiego, Repertorium A nr 2285/2018) oraz ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego, jak również ustaw dotyczących gospodarki odpadami, a w szczególności:

• ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.),
• ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.)
• ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.),
• ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).

Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Odpowiadający za treść: GUK
Wprowadził informację: GUK
Data wytworzenia informacji: 02.06.2017
Data udostępnienia informacji: 24.02.2021
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 2869
Edytował: GUK
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
24.02.2021
11:33:39
edycja
GUK
Forma Prawna
15.04.2019
09:03:42
edycja
GUK
Forma Prawna
15.04.2019
09:03:22
edycja
GUK
Forma Prawna
07.03.2019
08:57:05
edycja
GUK
Forma Prawna
07.03.2019
08:56:04
edycja
GUK
Forma Prawna
10.01.2019
20:46:59
edycja
Administrator
Forma Prawna
10.01.2019
20:44:54
edycja
Administrator
Forma Prawna
09.03.2018
13:27:38
edycja
GUK
Forma Prawna
09.03.2018
13:27:34
edycja
GUK
Forma Prawna
09.03.2018
13:23:44
edycja
GUK
Forma Prawna
09.03.2018
13:22:35
edycja
GUK
Forma Prawna
09.03.2018
13:22:29
edycja
GUK
Forma Prawna
02.06.2017
10:52:44
edycja
GUK
Forma Prawna
02.06.2017
10:51:36
edycja
GUK
Forma Prawna
02.06.2017
10:51:13
edycja
GUK
Forma Prawna
02.06.2017
10:50:52
dodanie
GUK
Forma Prawna