A+
A-
Niedziela 10.12.2023
Jesteś tutaj:

Ewidencje, rejestry

W Spółce są prowadzone następujące rejestry/ewidencje:

 

 • Rejestr - Księga udziałów,
 • Księga Protokołów ze Zgromadzeń Wspólników oraz rejestr i zbiór uchwał Zgromadzeń Wspólników,
 • Rejestr i zbiór uchwał Rady Nadzorczej oraz Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej,
 • Rejestr i zbiór zarządzeń i uchwał Zarządu oraz Protokołów z posiedzeń Zarządu,
 • Rejestr i zbiór udzielonych i cofniętych pełnomocnictw udzielonych przez Spółkę,
 • Rejestr i zbiór umów i porozumień zawartych przez Spółkę,
 • Rejestr i zbiory zamówień publicznych prowadzonych przez Spółkę,
 • Rejestry i zbiory dokumentów finansowo-księgowych Spółki prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o rachunkowości i podatkowymi,
 • Rejestr i zbiór gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wystawianych przez instytucje finansowe na rzecz wykonawców tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umów,
 • Rejestr i zbiór dokumentów personalnych zatrudnionych i zwolnionych pracowników,
 • Rejestr i zbiór poleceń wyjazdów służbowych,
 • Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
 • Rejestr kontroli zewnętrznych,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja podmiotów którym powierzono dane osobowe,
 • Ewidencja podmiotów którym udostępniono dane osobowe,
 • Ewidencja haseł administratora,
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja naruszeń bezpieczeństwa.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Odpowiadający za treść: GUK
Wprowadził informację: GUK
Data wytworzenia informacji: 02.06.2017
Data udostępnienia informacji: 25.07.2019
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 2437
Edytował: GUK
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
25.07.2019
13:02:13
edycja
GUK
Ewidencje, rejestry
25.07.2019
13:02:08
edycja
GUK
Ewidencje, rejestry
25.07.2019
13:02:06
edycja
GUK
Ewidencje, rejestry
15.04.2019
09:55:50
edycja
GUK
Ewidencje, rejestry
15.04.2019
09:53:46
edycja
GUK
Ewidencje, rejestry
07.03.2019
09:00:48
edycja
GUK
Ewidencje, rejestry
30.05.2018
14:47:18
edycja
GUK
Ewidencje, rejestry
30.05.2018
14:47:07
edycja
GUK
Ewidencje, rejestry
02.06.2017
10:58:21
edycja
GUK
Ewidencje, rejestry
02.06.2017
10:58:04
dodanie
GUK
Ewidencje, rejestry